EPC Tekencodering

ISO 20022 ondersteunt de tekencodering UTF-8. Om de tekencodering te kunnen gebruiken moeten alle systemen die gebruikt worden in het betalingsverkeer dit ondersteunen. Dat is zeker niet het geval. Veel systemen zullen beperkt zijn tot het gebruik van ASCII of EBCDIC.

De verschillen in gebruikte tekens door de aangesloten SEPA landen is ASCII niet voldoende. Een goed voorbeeld is hier het grieks. Initieel is gekozen om alleen een beperkte tekencodering toe te laten (zie de EPC Guidelines).

Om toch Griekse teksten in SEPA bestanden toe te laten is een oplossing bedacht. De EPC heeft deze oplossing beschreven en een conversie tabel bijgeleverd.

Het is mogelijk op deze site om pain.001.001.02 bestanden te converteren. Zie . Een document beschrijft welke velden worden geconverteerd. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om een bestand te testen op het juiste gebruik van de EPC regels.

De gebruikte tekenset ziet er als volgt uit:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ' +
SPATIE