Data elementen AT UNIFI element C-B B-B B-C
IBAN opdrachtgever 01 IBAN O M -
Naam van opdrachtgever 02 Dbtr Nm M M M zonder andere overeenkomst
Adres van opdrachtgever 03 Dbtr PstlAdr AdrLine 0 M als aanwezig in C-B -
Mutatie bedrag 04 Amt O M M zonder andere overeenkomst
Omschrijvinginformatie voor begunstigde 05 RmtInf O M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst M
BIC opdrachtgever 06 BIC O M -
Uitvoeringsdatum 07 ReqdExctnDt O M als aanwezig in C-B -
Naam van feitelijke opdrachtgever 08 UltmtDbtr Nm O M als aanwezig in C-B M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst
Identificatie van feitelijke opdrachtgever 09 UltmtDbtr Id O M als aanwezig in C-B M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst
Unieke identificatie opdrachtgever 10 Dbtr Id O M als aanwezig in C-B M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst
IBAN begunstiger 20 IBAN M M M zonder andere overeenkomst
Naam van begunstiger 21 Cdtr Nm M M M zonder andere overeenkomst
Adres van begunstiger 22 Cdtr PstlAdr AdrLine O M als aanwezig in C-B -
BIC begunstiger 23 BIC O M -
Unieke identificatie begunstigde 24 Cdtr Id O M als aanwezig in C-B M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst
Naam van feitelijke begunstigde 28 UltmtCdtr Nm O M als aanwezig in C-B M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst
Identificatie van feitelijke begunstigde 29 UltmtCdtr Id O M als aanwezig in C-B M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst
Identificatie code van de SEPA Credit Transfer Schema (moet SEPA bevatten) 40 SvcLvl Cd O M -
Unieke identificatie betaalmutatie van opdrachtgever 41 EndtoEndId O M M
Transactie referentie van bank opdrachtgever 43 TxId - M -
Reden van de transactie 44 Purp O M als aanwezig in C-B M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst
Catgeorie reden van de transactie 45 CtgyPurp O M als aanwezig in C-B M als aanwezig in C-B, zonder andere overeenkomst

O=Optioneel, M=Verplicht (Mandatory)

Tabel is gebaseerd op: