Links

Afkortingen

pain.001.001.02 XSLT

SEPA berichten

Aanmaken van test bestanden

Betrokken landen

Credit Transfer UNIFI velden.

Direct Debit UNIFI velden.

Wie zijn betrokken

Alle informatie en materiaal op deze website is eigendom van Architome B.V. volgens de Auteurswet 1912.

Het gebruik van materiaal van deze website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Architome.

Verwijzingen op deze website naar informatiebronnen naar derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Architome.

Deze website, met uitzondering van informatiebronnen bij derde partijen, wordt beheerd door Architome B.V.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt aangegeven dat Architome geen gegevens verzamelt van bezoekers. Uitzondering is de IP informatie die verzameld wordt voor het beveiligen van deze site.

Informatie die mogelijk verzameld is door Architome zal nooit ter beschikking worden gesteld aan derde partijen, tenzij daar uitdrukkelijke wettelijke eisen aan ten grondslag liggen.